สพม.สุรินทร์ ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อเนื่อง โชว์ Active Learning จัดการเรียนรู้เชิงรุก

(6 กรกฎาคม 2567) 09.00 น. ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และสร้างขวัญกำลังใจและมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์

 

ใส่ความเห็น