โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(14 กรกฎาคม 2567) วานนี้ ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ถวาย […]

» Read more

11 ผอ. รอง ผอ. รร. สังกัด สพม.สุรินทร์ ผนึกร่วมรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ระยะที่ 1 อย่างเข้ม!!

เพื่อการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ และมีทักษะในการบริหารสถานการณ์ (15 กรกฎาคม 2567) เช้าน […]

» Read more

รร. ในสังกัด สพม.สุรินทร์ ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567

สพม.สุรินทร์ ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. 2567-2568 โดยกิจกรรมระหว่างวั […]

» Read more

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนารถ 13 กรกฎาคม 2567

(13 กรกฎาคม 2567) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพม.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุ […]

» Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน 1/2566

(10 กรกฎาคม 2567) นางปฤษณา อรรถเวทิน นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มกฎหมายและคดี ได้รับมอบหมายจาก ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย […]

» Read more
1 2 3 25