นายกรัฐมนตรี ปลื้มนักเรียนมัธยมสุรินทร์ “เรียนดี มีความสุข” ทุกที่มีแต่รอยยิ้ม

วันที่ 30 มิถุนายน 2567 นายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจาก ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำ […]

» Read more

สพม.สุรินทร์ สนับสนุนผู้บำเพ็ญประโยชน์ (เพื่อส่วนรวม) ทำดีด้วยหัวใจและจิตอาสา

(29 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที […]

» Read more

รายชื่อสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

» Read more
1 2 3 27