พิจารณารื้อถอนอาคารเรียนชำรุด

(23 กรกฎาคม 2564) 08.30 น. นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยนางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ผู้อำน […]

» Read more

สพม.สุรินทร์ ร่วมโครงการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม

(23 กรกฎาคม 2567) เช้านี้ นางปวีณา กระเวนกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจาก ดร. สำเริง บุญโต ผ […]

» Read more

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล รับการประเมินรอบ 5 จาก สมศ.

(19 กรกฎาคม 2567) นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยนางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล ศึกษานิเทศก์ช […]

» Read more

การกำกับ ติดตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนในสังกัด ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ในโครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์)

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายให้ นายดนัย คำผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติด […]

» Read more

ผอ. เชื่อมั่นวิธีการสอน ย้ำครูผู้ช่วยยุคใหม่ให้ใส่ใจเด็กนักเรียน นวัตกรรม และวิชาชีพ

สพม. สุรินทร์ เปิดบ้านต้อนรับครูผู้ช่วย รอบ 7-8 (เพิ่มเติม) และรอบขอใช้บัญชี จำนวน 7 ราย พร้อมส่งตัวสู่ห้องเรียน (18 กรกฎาคม 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู […]

» Read more
1 2 3 45