ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าลานเวทีกลางงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ สนามกีฬาศรีณรงค์