ออกตรวจราชการ ร.ร.เมืองลีงวิทยา เพื่อ 1) มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2) ให้กำลังใจในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

» Read more

ออกตรวจราชการ ร.ร.หนองสนิทวิทยา เพื่อมอบนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และให้กำลังใจในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

» Read more
1 2 3