ตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ณ สนาม โรงเรียนรัตนบุรี