ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล ผ่านรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียน และเรื่องเล่าข่าวนักเรียน”พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 2″