ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล ผ่านรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียน และเรื่องเล่าข่าวนักเรียน “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ,” ครั้งที่ 1