สพม. สุรินทร์ เร่งประสานดูแลโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัยธรรมชาติอย่างเร่งด่วน ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

(11 กรกฎาคม 2567) กลุ่มนโยบายและแผน สพม.สุรินทร์ ลงพื้นที่ด่วนสำรวจและติดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ กรณีประสบอุบัติภัยทางธรรมชาติ

โดยเช้าวันนี้ ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสภาพความเสียหาย กรณีสถานศึกษาประสบอุบัติภัยทางธรรมชาติ โดยนางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวปาณิศา นิเลิศรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ลงพื้นที่โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าว ซึ่งได้พบความเสียหาย ที่เกิดขึ้นต่ออาคารอุตสาหกรรม บ้านพักครู และสภาพจากต้นไม้ที่หักโค่นล้มทับสายไฟฟ้า 

ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะกรรมการฯ ได้ติดตามและเยี่ยมชมห้องน้ำ-ห้องส้วมของโรงเรียนตามการดำเนินงานโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ตามลำดับ

ใส่ความเห็น