รร. ศีขรภูมิพิสัย รับการประเมินภายนอก เตรียมยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ.

(11 กรกฎาคม 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เดินทางลงพื้นที่ยังโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เช้านี้ เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดการประเมิินภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ของโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การตรวจเยี่ยมในรูปแบบ Virtual Visit

ในโอกาสนี้ ดร. รวิชญุฒม์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

เครดิตภาพ: โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ข้อมูล: นางสาวขวัญนภา จารัตน์ พนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ใส่ความเห็น