โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จ.สุรินทร์ ชูศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แข่งขันระดับนานาชาติ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาผอ. รร. ประกาศลงมือทำทันที นำร่อง สอนว. ขยายสู่ ม.ต้น ด้านวิชาโลกดาราศาสตร์

ผอ. สพม. สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมผู้ว่าพบปะนักเรียน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

(10 กรกฎาคม 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พบปะนักเรียนหน้าเสาธง โดยมีนายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ให้การต้อนรับในช่วงเช้า ก่อนการเดินทางมาถึงของนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ตามกำหนดการซึ่งได้มีการทำบุญตักบาตร บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ในเวลา 07.00 น.

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน “เรียนดี ปีการศึกษา 2566” จำนวน 10 คน ที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านกีฬา ด้านจิตอาสา ด้านดนตรีและด้านวิชาการ พร้อมกับการมอบทุนการศึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 ทุน และจากชมรมแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 5 ทุน รวมถึงการมอบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 10 ราย ในช่วงแรกของวาระกิจกรรมฯ

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้กล่าวนำถึงบริบทของโรงเรียน โดยระบุว่า โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 1,390 คน มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กว่า 80 คน ซึ่งขนาดของโรงเรียนไม่ได้มีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่ พร้อมเผยว่า โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษเอสเอ็มอีที่มีค่าเทอมถูกที่สุด และผลิตนักเรียนค่ายวิชาการต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน และจุดนี้เองที่ทางโรงเรียนจะสนับสนุนกิจกรรม สอวน. ให้เป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญของการขับเคลื่อนด้านวิชาการต่อไป

ภายหลังจากนั้น นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จึงได้พบปะนักเรียนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้วยการซักถามและตอบคำถาม จากข้อชวนคิดในประเด็นพูดคุยที่ผู้ว่าฯ กล่าวนำถึงศักยภาพ “ความสามารถ” ที่จะส่งเสริมการดำเนินชีวิต โดยอธิบายว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญ

พร้อมทั้งสื่อสารกับนักเรียนให้เด็ก ๆ ได้รู้จักตนเอง รู้จักความแตกต่างทั้งด้านเชื้อชาติ อาชีพ ฐานะครอบครัว โดยการตั้งคำถามแก่นักเรียนจากการเกริ่นนำว่าจังหวัดสุรินทร์จัดเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เราทุกคนจึงมีความแตกต่างกันในแต่ละคน แต่อย่างไรก็ตามทุกคนสามารถจะประสบความสำเร็จได้เพราะคนเราสามารถที่จะเลือกชีวิต และเรียนรู้ต้นแบบความสำเร็จได้จากแบบอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว โดยได้ให้ 4 ข้อคิดแรงบันดาลใจแก่นักเรียน คือ 1) การเปลี่ยนความคิดและมีความภาคภูมิใจในตนเอง 2) ให้ใช้พลังลบปรับเป็นพลังบวก 3) ค้นหาความสามารถของตนเอง และ 4) เปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง

ทั้งนี้ กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พบปะนักเรียนหน้าเสาธง เป็นหนึ่งในโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2567 และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

 

ใส่ความเห็น