ผอ. สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการเรียนการสอน 4 ภาษา เขมร เกาหลี เวียดนาม และญี่ปุ่น ของโรงเรียนมัธยม จ. สุรินทร์ 3 แห่ง

(10 กรกฎาคม 2567) วันนี้ ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยนายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ตลอดจนคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. สุรินทร์ รวมถึงคณะครูจากโรงเรียนสุรวิทยาคาร เข้าร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.สพฐ.) นำโดยนางสาวเงินยวง นุดตะเคียน ผู้อำนวยการสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง และนางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ที่เดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนฯ ในโรงเรียนสามแห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนสิรินธร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน และโรงเรียนสุรวิทยาคาร ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ มีการประชุมหารือฯ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 อาคารอาคารพญาคชสาร ก่อนลงพื้นที่โรงเรียน

 

ใส่ความเห็น