วิ่งเพื่อน้อง ครั้งที่ 3

สพม.สุรินทร์ จัดวิ่งเพื่อน้อง ครั้งที่ 3 สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยและนักเรียนที่ตกอยู่ในสภาพยากลำบาก

ช่องทางรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
2 สมัครออนไลน์ https://sites.google.com/sripisai.ac.th/runspmsr3/home
ข้อมูลเพิ่มเติม: สิรวิชญ์ แสนดี 0890083418 (ประสานงาน)
ติดตามภาพกิจกรรมจุดรับสมัคร On site สนามกีฬาสวนใหม่ และสวนสมเด็จฯ จังหวัดสุรินทร์

ใส่ความเห็น