สพม.สุรินทร์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

(2 กรกฎาคม 2567) ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ดร. วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ นายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมการทำความเคารพธงชาติไทยประจำเดือนกรกฎาคม ณ บริเวณเสาธงชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย กล่าวคำสวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่ง และการกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริตอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในโอกาสนี้ ดร.วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ กล่าวแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งเชิญชวนข้าราชการและบุคลากร สวมใส่เสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในทุกวันตลอดเดือนกรกฎาคม และทุกวันอังคารแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดข้าราชการ

 

ใส่ความเห็น