ร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายฯ

(2 กรกฎาคม 2567) วานนี้ เวลา 15.00 น.ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ (นอกสถานที่) ครั้งที่ 4/2567 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี และวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสมาคมผู้บริหาร อาคารพญาคชสาร ชั้น 1

ในการนี้ นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และ ดร. วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ตลอดจนผู้อำนวยการกลุ่มงานและศึกษานิเทศก์ สพม.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

ใส่ความเห็น