ประชุมงานจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 2567

(2 กรกฎาคม 2567) วานนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ นำโดยนายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มฯ จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการ ประกอบด้วยนางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายกฤษฎากร แก่นดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ (DLICT) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายเกียรติศักดิ์ จารัตน์ ครูโรเรียนปราสาทวิทยาคาร และนายสุระ ณะวงดวง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.สุรินทร์ ได้ร่วมกันจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางในการจัดซื้อครุภัณ์ฯ ให้กับโรงเรียนในสังกัดฯ ทั้ง 85 แห่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ โปร่งใส มีความรอบคอบ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ใส่ความเห็น