ซักซ้อมขั้นตอนพิธีการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

(3 กรกฎาคม 256) นายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจาก ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ในการเข้าร่วมชักซ้อมขั้นตอนพิธีการโดยซ้อมใหญ่เสมือนจริงในพิธีการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ และวัดบูรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ตามลำดับ โดยจะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่แห่งเดียวกันนี้

ในโอกาสนี้ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ นำโดยนางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นางนิชานันท์ บุญขาว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนางสาวนวลหยก ณ ระนอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมในพิธีซักซ้อมดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียงกัน

ใส่ความเห็น