ครูแนะแนวมัธยมสุรินทร์ ผนึกนักจิตวิทยา เสริมสร้าง “เรียนดี มีความสุข”

สพม.สุรินทร์ จับมือนักจิตวิทยา 3 รพ. ดัง จัดอบรมพัฒนาครูแนะแนวดูแลสุขภาพจิตผู้เรียน ประกาศพร้อมเชื่อมต่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียนทั่วทุกอำเภอ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.สุรินทร์ จัดอบรมพัฒนาครูดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิตในโรงเรียน ย้ำชัด ครูผู้มอบความสุขในการเรียน ต้องดูแลใจตนเองก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้ พร้อมทั้งฝากให้สร้างแรงบันดาลใจสู่ผู้เรียนจากระบบแนะแนวและกิจกรรม “เรียนดี มีความสุข” ตอบสนองมิติความต้องการผู้เรียนให้มีเป้าหมายชีวิต

 

 

ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ระบุในคำกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษา การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านสุขภาพจิตในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 วานนี้ (1 กรกฎาคม 2567) ว่า “เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่เราดูแลร่วมกัน เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าสิ่งที่มากระทบการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนมีหลายเรื่องที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของนักเรียน และจากการที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนหลายแห่งในสังกัดฯ ได้พูดคุยกับเด็ก ๆ นักเรียน พบว่า เป้าหมายการดำเนินชีวิตฯของเด็กนักเรียนยังไม่ชัดเจน และไม่สามารถตอบได้ถึงทิศทางการศึกษาหรือแม้แต่การประกอบอาชีพเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในระบบการแนะแนว ที่เราจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเพื่อให้เด็กได้มีเป้าหมาย” ดร. สำเริงกล่าว

ในการแนะแนวนั้นก็มีอยู่หลายเรื่อง เพราะฉะนั้นจึงเป็นภาระงานหนักของคุณครูที่รับผิดชอบงานนี้ ที่จะต้องทำโครงการขับเคลื่อนมองให้ทะลุรอบด้านแล้วจึงออกแบบกิจกรรมการจัดทำเครื่องมือในการที่จะดูแลช่วยเหลือผู้เรียนซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของครูแนะแนวหรือครูที่ปรึกษาที่จะต้องรู้ข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนในแต่ละด้านว่าเด็กแต่ละคนเป็นอย่างไร มีความเสี่ยงเรื่องอะไร และอะไรเป็นเรื่องต้น ๆ ที่คุณครูที่ปรึกษาสามารถที่จะดูแล และพัฒนากลายเป็นกิจกรรมภาพรวมที่เราจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อผู้เรียนภายใต้นโยบาย เรียนดี มีความสุข” ซึ่งต้องมีกิจกรรมหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในหลายมิติ

ชุดภาพ: https://drive.google.com/drive/folders/17N0_tq2Od42CgZ1CWDImH_PZfpxby_wJ?usp=sharing

ใส่ความเห็น