รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2567

(26 มิถุนายน 2567) ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  มอบหมายนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยนางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางปาณิศา เรืองแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายศักดิ์ชัย เชิดชม ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567 “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช” ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ศาลากลางหลังเก่า)