รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2567

(26 มิถุนายน 2567) ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  มอบหมายนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที […]

» Read more

ครูแนะแนวร่วมขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพจิต นร. เสริม “เรียนดี มีความสุข”

สพม.สุรินทร์ จัดประชุมร่วมครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด เตรียมจัด “เช็คอินสุนทรียสนทนา” 1 กรกฎาคม 2567 นี้ หนุน!!! … นโยบาย “เรียน […]

» Read more

ทำความรู้จักโรงเรียนพักนอน บริการเพื่อ นร. “เรียนดี มีความสุข” สพม.สุรินทร์

สพม. สุรินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของผู้เรียนรอบด้าน การดำเนินงานโรงเรียนที่สามารถจัดที่พักนอนให้กับนักเรียนที่มีพำนักห่างไกลจากโรงเรียน หรือมีที่พักที่ไ […]

» Read more

ตรวจเยี่ยม ติดตามและให้กำลังใจนักเรียน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

(13 มิย.67) ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ […]

» Read more

ศูนย์ความปลอดภัย สพม. สุรินทร์ ความต่อเนื่อง “ดูแลและใส่ใจ” นักเรียน

(13 มิย.67) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ […]

» Read more
1 2 3 4