ก้าวความสำเร็จของสภานักเรียน สพม.สุรินทร์ หนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และวางรากฐานประชาธิปไตย

ก้าวความสำเร็จของสภานักเรียน สพม.สุรินทร์ หนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และวางรากฐานประชาธิปไตย มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 100 จาก 85 โรงเรียนมัธยมของจังหวัดสุรินทร์ นับเป็นปรากฎการณ์สร้างเครือข่ายนักเรียนยุคใหม่ที่จะร่วมถอดบทเรียนจากประสบการณ์ระหว่างกันโดยตรงครั้งแรก

(15 มิถุนายน 2567) ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปี 2567 ณ หอประชุมหลวงวีรวัฒน์โยธิน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ เช้านี้ โดยตลอดทั้งวัน ร.ต.อ.นิยม เพ็ชรโกมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียน สพม.สุรินทร์  2567

และในช่วงบ่าย กิจกรรมได้ถูกกำหนดให้เป็นช่วงของการลงคะแนนเลือกประธานสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ซึ่งมีจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 73 คน ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียง จึงจัดให้มีการขานนับคะแนนเสียง ผลปรากฏนายนพเก้า น้ำดอกไม้ ประธานสภานักเรียนจากโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ผู้ลงสมัครหมายเลข 1 ได้ผลคะแนนเสียงเป็นอันดับ 1 จำนวน 40 เสียง และได้เป็นประธานสภานักเรียนของ สพม.สุรินทร์ คนแรกในปีนี้ ตามด้วยนายกิตติพงศ์ คำดี ประธานสภานักเรียนจากโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ผู้ลงสมัครหมายเลข 2 ได้ผลคะแนนเสียงเป็นอันดับ 2 จำนวน 22 เสียง นายสถิตคุณ เมาหวล ประธานสภานักเรียนจากโรงเรียนเมืองบัววิทยา ผู้ลงสมัครหมายเลข 3 ได้ผลคะแนนเสียงเป็นอันดับ 4 จำนวน 1 เสียง และนายไชยเชษฐ์ ดาศรี ประธานสภานักเรียนจากโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ผู้ลงสมัครหมายเลข 3 ได้ผลคะแนนเสียงเป็นอันดับ 4 จำนวน 7 เสียง

ในการนี้ มีจำนวน 3 คะแนนเสียงที่ปรากฏไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และไม่มีบัตรเสียในการลงคะแนนครั้งนี้ ส่งผลให้มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลิกตั้งรวมจำนวนทั้งสิ้น 73 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานสภานักเรียน สพม.สุรินทร์ ปี 2567

ครูจันทร์เพ็ญ แสงดี จากโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เปิดเผยว่า “แต่ก่อนเรายังไม่มีการรวมกลุ่ม ที่ผ่านมาเรามีประธานสภานักเรียนของแต่ละโรงเรียนแต่ไม่มี Connection เครือข่ายด้านนี้

ครั้งนี้นับเป็นมิติใหม่ จริง ๆ ที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาบทบาทของการเป็นประธานสภานักเรียน และมีองค์กรสำหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ แล้วนักเรียนในสภาของเราจะได้ทำอะไรร่วมกัน บางครั้งเราไปศึกษาดูงานแค่บางโรงเรียน แต่เราไม่เคยมาแชร์ข้อมูลหรือถอดบทเรียนระหว่างกัน เราก็อยากจะให้มีการพัฒนาไปถึงขั้นนั้นให้ได้” ครูจันทร์เพ็ญ กล่าว พร้อมทั้งเผยความคาดหวังกับการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า “อยากให้นักเรียนได้ร่วมกันพัฒนาให้เกิดรูปธรรมจริง ๆ  คือการพัฒนาตรงนี้เราอยากให้เป็นกลุ่มใหญ่ที่มีนักเรียนได้แชร์ประสบการณ์ อยากให้มีการอบรมหรือการรวมกลุ่มในครั้งต่อไปที่จะแลกเปลี่ยน เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนผลงานความสำเร็จของสภานักเรียนในแต่ละโรงเรียนด้วยกันเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกัน” คุณครูกล่าวในที่สุด