สนับสนุนจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับมัธยมศึกษา

(5 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิด “การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปี 2567 แห่งประเทศไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 17 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ผ่านระบบ Microsoft Team จากห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

โดยมีนายพัทธณะไชย ห่วงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ดร. ปริตา ธรรมธรฐิติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.สุรินทร์ พร้อมด้วยนางสาวอุมาพร สารพัฒน์ และนางสาวโจว ซือ หยิ่ง รร. สุรวิทยาคาร นางสาวสุมิตรา สดทรงศิลป์ รร. วีรวัฒน์โยธิน ร่วมเป็นกรรมการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในรายการแข่งขันฯ มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 6 ราย จาก 4 โรงเรียน ดังนี้

1. นางสาวชนัญธิดา เสียงหวาน โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์

2. นางสาวภูริดา มีภูมิรู้ โรงเรียนสิรินธร

3. นายอัยการ ศิลาขาว โรงเรียนรัตนบุรี

4. นางสาวสารดา ละอองศรี โรงเรียนรัตนบุรี

5. นางสาวธรรมรส ผ่องพันธ์ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

6. นางสาวฉัตรทริกา ยุติธรรม โรงเรียนสิรินธร

ใส่ความเห็น