ย้ำทุก รร. ทำการวิเคราะห์ สร้างแผนและมาตรการเฝ้าระวัง “ความปลอดภัย”

ผอ. สพม.สุรินทร์ โชว์ Saren Safety Center ระบบฐานข้อมูลด้านมาตรการความปลอดภัยโรงเรียน หวัง ผอ.รร.เปิดเผยข้อมูลตรงไปตรงมา สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ระบุมาตราการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน

(30 พ.ค.2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาที่ได้รับมอบหมายสู่การปฏิบัติและการเตรียมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการ PLC-LS ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบ Microsoft Team ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดฯ ทั้ง 85 แห่ง ณ ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 สพม.สุรินทร์ โดยมีนายกฤษฎากร แก่นดี ผู้อำนวยการกลุ่ม DLICT นายสิรวิชญ์ แสนดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวบุญญาภรณ์ ผูกเกสร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมนำเสนอการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การใช้งานระบบการเยี่ยมบ้าน Saren4Child และการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย การใช้งานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยในสถานศึกษา Saren Safety Center

ผู้อำนวยการ เผยโรงเรียนเข้มเฝ้าระวังและรายงานมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างจริงจังในหลาย ๆ เรื่อง อาทิ ปัญหาฝุ่น PM2.5 บุหรี่ไฟฟ้า และการพนันออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ที่มีมากมายโดยเฉพาะขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการพนันฟุตบอลลีกหรือยูโร 2024 ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเร็ว ๆ นี้ โดยระบุบทบาทครูที่ปรึกษาต้องใช้เทคนิคและกลยุทธิ์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนเพื่อสกัดปัญหาทางสังคมที่จะตามมาโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติด-ผู้ค้า ซึ่งขณะนี้รัฐบาลให้ความสำคัญ

“ข้อมูลในเรื่องของยาเสพติดนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้สถานศึกษาเล็งเห็นความสำคัญ ไม่ต้องพยายามปกปิดข้อมูล เพราะหากมีการปกปิดข้อมูล การแก้ปัญหาจะยิ่งยาก ฉะนั้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการทำงานกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดูแลช่วยแก้ปัญหา หากเราปกปิดข้อมูล ปัญหาก็ยากจะได้รับการแก้ไขทันท่วงที และอาจจะลุกลามบานปลายจนเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งเมื่อถึงสถานการณ์ดังกล่าวก็จะถือว่าเป็นความท้าทายการบริหารจัดการ ที่เราจะมองเป็นภาพของสถานศึกษาที่ขาดมาตรการเฝ้าระวังในการดูแล” ดร. สำเริงกล่าว พร้อมเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่า “เพราะฉะนั้นระบบ Saren Safety Center ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันในระดับนโยบายในเรื่องของการปลอดภัยที่จะต้องมีระบบการรายงาน โรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องมีมาตรการ ซึ่งเราได้รายงาน สพฐ. ไปแล้ว ก็ต้องขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือเพราะเป็นเรื่องสำคัญ”

แจงมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน 3 ระยะ

1.มาตรการก่อนเกิดเหตุ เป็นการเตรียมความพร้อม มีการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนและสภาพแวดล้อม

2. มาตรการเมื่อเกิดเหตุ ที่ต้องมีวิธหรือแนวทางดูแลช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดผลกระทบ เพื่อดูแลผู้ที่เกิดเหตุหรือว่านักเรียน และผู้ปกครองได้รับความพึงพอใจ

3. มาตรการหลังเกิดเหตุ ในบางเหตุการณ์ที่คิดว่าไม่จำเป็นต้องรายงาน แต่นโยบายระบุให้ต้องมีการรายงานต่อเนื่อง 30 วัน เช่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบางครั้งที่ทางโรงเรียนมีการพิจารณาเห็นว่าไม่ร้ายแรงแต่ปัญหาอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ได้รับอุบัติเหตุในระยะยาว ดังนั้นทางโรงเรียนจะต้องมีแผนหรือมาตรการในการวางแผนใการดูแลเมื่อเกิดเหตุตามที่กำหนดไว้ คือ 30 วัน

“ก็อยากจะฝากให้โรงเรียนทุกแห่งได้เตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาความปลอดภัยของนักเรียนในบริบทที่แตกต่างกัน ผมก็เห็นโรงเรียนหลายแห่งที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยม ที่มีรถรับ-ส่งนักเรียน เหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีวิธีการ เช่น

หากเป็นรถรับ-ส่งของโรงเรียนเอง ส่วนมากเราก็จะคลายกังวล เพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังก็ต้องไปเฝ้าระวังคนขับรถของโรงเรียนเองที่เราจะต้องดูแลสภาพความเป็นอยู่ การปฏิบัติหน้าที่ และหากเป็นรถรับ-ส่งนักเรียนที่เป็นรถรับจ้างภายนอก เราก็ต้องมีการติดตามพฤติกรรมว่าเป็นอย่างไร เช่น มีจำนวนนักเรียนโดยสารเกินจำนวนหรือไม่ สภาพความเสี่ยงอื่น ๆ และสำหรับเด็กนักเรียนที่เดินทางมาด้วยตนเอง ทางโรงเรียนจะมีมาตรการอย่างไรต่อการเดินทางมาโรงเรียนที่ปลอดภัย ทั้งในเรื่องของการกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัย สิ่งเหล่านี้ ทางโรงเรียนจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้เรียนตามแต่ละบริบทของโรงเรียน

เรื่องของความปลอดภัยมีหลายเรื่อง เพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนจะต้องนำไปวิเคราะห์เพื่อสร้างแผนหรือมาตรการในการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมระหว่าง “ก่อน-เมื่อเกิดเหตุ-ภายหลังเกิดเหตุ” ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ป. ที่เราเคยทำในแต่ละด้าน ทาง สพม.สุรินทร์ ก็อยากจะฝากให้ทางผู้บริหารและครูได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นความปลอดภัย ผมไม่อยากให้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นเป็นนักเรียนในสังกัด สพม.สุรินทร์ของเรา ถ้าหากเราได้ดูแลและมีมาตรการที่ดี สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะไม่เกิดขึ้น” ผู้อำนวยการกล่าว

ใส่ความเห็น