ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 สังกัด สพม. สุรินทร์ ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf มติที่ประชุมย้ายผู้บริหาร เพิ่มเติม 1 116 KB 366