ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ พัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2/2567

(17 มิถุนายน 2567) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ กำหนดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี (ครั […]

» Read more