สพม.สุรินทร์ หนุนกีฬาอีสปอร์ต ร่วมมือราชภัฎสุรินทร์ จัดอบรมผู้ฝึกสอน

(26 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาอีสปอร์ตขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมดังกล่าว จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2567 ภายใต้การดำเนินโครงการโดย

  • คณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
  • การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
  • สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์
  • สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุรินทร์
  • สมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสุรินทร์