สพม.สุรินทร์ ร่วมมือ สธ. จัดให้บริการด้านสุขภาพแก่ข้าราชการ บุคลากร โดยหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่

(21 มิถุนายน 2567) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ร่วมมือกับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์ โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

จัดบริการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ รับบริการจากหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมคชาคาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 สพม.สุรินทร์

ในการนี้ ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ดร. วิเชียร วาพัดไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และนายเทิดภูมิ ยั่งยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานบริการทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร ซึ่งสามารถตรวจและเบิกยาสมุนไพรได้ตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์:
1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการเชิงรุกด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร สู่ประชาชน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการ สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย
ข้อมูล: โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขต 9 จังหวัดสุรินทร์