สพม.สุรินทร์ ร่วมมือ สธ. จัดให้บริการด้านสุขภาพแก่ข้าราชการ บุคลากร โดยหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่

(21 มิถุนายน 2567) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ร่วมมือกับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์ โดย […]

» Read more

คู่มือการจัดกิจกรรมสภานักเรียน 2567

» Read more

การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับมัธยมศึกษา จ.สุรินทร์

85 โรงเรียนมัธยม นำเสนอความโดดเด่นโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา 89 รายการ 11 ด้าน เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ร […]

» Read more