ศูนย์ความปลอดภัย สพม. สุรินทร์ ความต่อเนื่อง “ดูแลและใส่ใจ” นักเรียน

(13 มิย.67) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยนายสิรวิชญ์ แสนดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวปาณิสา นิเลิศรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวรัตนาภรณ์ ไชยหาญ นักจิตวิทยาโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการมอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาบเชิงวิทยาจากกองทุน ฉก.ชน.สพม.สุรินทร์ ศูนย์ความปลอดภัย สพม.สุรินทร์ จำนวน 10,000 บาท ครั้งที่ 2

ในการนี้ นายนที ทรงประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา ครูเบญจวรรณ อุ่นอินทร์ และครูบุญล้วน ชินวงษ์ ครูประจำชั้นนักเรียน ร่วมเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว ณ ตำบลบ้านจารย์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยเช่นกัน

“น้องมีความตั้งใจเรียน มุ่งมั่นและขยัน คุณครูคอยดูแลและติดตามทั้งเรื่องการเรียนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ในช่วงนี้ระหว่างการซ่อมแซมที่พักอาศัยที่นี่ นักเรียนจะมีที่พักอยู่ใกล้กับโรงเรียน” ครูประจำชั้นกล่าว

“เรามีการมอบทุนช่วยเหลือไปแล้วครั้งแรก และครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ที่ศูนย์ความปลอดภัย สพม.สุรินทร์ โดยเรามีกองทุนที่ชื่อว่า “ฉก.ชน.สพม.สุรินทร์” ลงพื้นที่มาดูแลนักเรียนทั้งด้านความคืบหน้าจากการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นไปแล้ว เราจะมีการติดตามและคอยดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ด้าน โดยจะเห็นว่าในทุก ๆ ครั้งเราจะมีนักจิตวิทยา ครูประจำชั้นเรียน ครูแนะแนวร่วมลงพื้นที่ดูแลและให้กำลังใจนักเรียนด้วยเสมอ” นายสิรวิชญ์ แสนดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กล่าว