โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ จ.สุรินทร์ กับการมีส่วนร่วมของชุมชน และท้องที่ สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษา

(15 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ปฏิบัติราชการในงานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปและพิธีพุทธาภิเษก พระจอมสุรินทร์ภักดี ขนาดหน้าตัก 29.9 นิ้ว เพื่อประดิษฐาน ณ วัดปราสาทขุมดิน วัดบ้านปลาเดิด และโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งจัดสร้างวัตถุมงคล พระบูชา พระกริ่ง และพระเครื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดหาทุนทรัพย์สมทบทุนก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนฯ เพื่อใช้สอยประโยชน์ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจการสาธารณประโยชน์ของชุมชนต่อไป
 
อนึ่ง การจัดกิจกรรมนำเสนอในครั้งนี้ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และชมรมศิษย์เก่า ได้มีมติร่วมกัน และมีความร่วมมือกันอย่างด้วยความเข้มแข็ง
เรียนรู้กิจกรรมในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปและพิธีพุทธาภิเษก “พระจอมสุรินทร์ภักดี”
– พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีเททองหล่อพระ
– การจัดเตรียมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “พระจอมสุรินทร์ภักดี”
– พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “พระจอมสุรินทร์ภักดี”
– พิธีพุทธาภิเษกพระจอมสุรินทร์ภักดี