กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ภายใต้การขับเคลื่อนโดยสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ประธานสภานักเรียน สพม.สุรินทร์ คนแรกในประวัติศาสตร์กิจกรรมสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2567 นายนพเก้า น้ำดอกไม้ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กับนโยบาย “สร้างมาตรฐานสภานักเรียน สพม.สุรินทร์”” และสโลแกน “ทำทันที ทำต่อ ทำและพัฒนา”
นั่นคือก้าวแห่งความสำเร็จในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จะยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นกลไกขับเคลื่อนที่

สำคัญ