รอง ผอ. นำทีมนักจิตวิทยาโรงเรียน ประชุมร่วม สถ. คัดเลือกเยาวชนรับทุน

(วานนี้) 4 มิถุนายน 2567 ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และนางสาวรัตนาภรณ์ ไชยหาญ นักจิตวิทยาโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนของมูลนิธิฯ สําหรับปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 1 ศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์

ใส่ความเห็น