สพม.สุรินทร์ กับภารกิจร่วมส่วนงานราชการ

(31 พค.2567)– ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายให้นายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์

โดยมีนางนุษย์นภา พิทยารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยโรงเรียนสังขะ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ภายหลังจากนั้น จึงได้ร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินการและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนเมษายน 2567 เป็นลำดับถัดไป โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย

1. นโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงต่าง ๆ

1.1 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์

1.2 การขับเคลื่อนระบบการค้าและการตลาด Online: Surinbest.com โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

1.3 ผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

2. กิจกรรมและสถานการณ์สำคัญของจังหวัดสุรินทร์

2.1 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยสำนักงานจังหวัดสุรินทร์

2.2 พิธีเททองนำฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพิธีพุทธาภิเษกพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จำลอง ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 โดยสำนักงานจังหวัดสุรินทร์

2.3 งานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร” ประจำปี 2567 วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567

2.4 สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในจังหวัดสุรินทร์ และรายงานการติดตามเยี่ยม/เฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยจิตเวชพ้นโทษ จังหวัดสุรินทร์

2.5 สถานการณ์น้ำจังหวัดสุรินทร์

3. เรื่องอื่น ๆ อาทิ การสรุปผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์, ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค, สถานการณ์อุบัติเหตุ, การสรุปยอดจำหน่ายตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ รวมถึงข้อมูลด้านสถิติ

 

ใส่ความเห็น