การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น