ส่งใจเชียร์ นร. ม.4 แข่งกีฬาโรงเรียนอาเซียน 31 พ.ค. – 8 มิ.ย. 67 ณ เมืองดานัง

นางสาวชานเทลล์ มอริตซ์เซ็ตต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางสาวธินัญชนก เพ่งเล็งดี ครูผู้ฝึกสอนนักกีฬา เป็นตัวแทนนักกีฬานักเรียนประเภทกีฬากรีฑาจากจังหวัดสุรินทน์ เข้าพบ ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ในโอกาสเตรียมเดินทางไปแข่งขันกีฬาหลากชนิดของโรงเรียนซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ หรือ “กีฬาโรงเรียนอาเซียน” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้กล่าวอวยพรนักกีฬาในเรื่องของการดูแลสุขภาพ พลานามัยให้แข็งแรง มีความสุขกับการฝึกซ้อมและการแข่งขัน รวมถึงการรักษาวินัยการฝึกซ้อมควบคู่กับการเรียนด้วย พร้อมทั้งเป็นกำลังใจและขอบคุณที่ทั้งนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างก็ทุ่มเท เสียสละทั้งกายและใจในการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีจนสามารถเป็นตัวแทนนักกีฬานักเรียนไปแข่งขันได้ในครั้งนี้

กีฬาส่งเสริมสุขภาพและจิตใจที่ดี ร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตเข้มแข็ง มีพลานามัยสมบูรณ์ ก็จะส่งเสริมด้านอื่น ๆ ที่จะตามมา สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริม “เรียนดี มีความสุข” และเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา “Anywhere Anytime”

นางสาวธินัญชนก เพ่งเล็งดี ครูผู้ฝึกสอน ได้กล่าวถึงการฝึกซ้อมกีฬาให้กับนักกีฬาว่า “เราจะมีการฝึกซ้อมเป็นประจำในเวลาเช้า-เย็น โดยช่วงเช้าเป็นการฝึกซ้อมที่โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้องมอริตซ์เซ็ตต์ เรียนหนังสืออยู่ในปัจจุบัน ส่วนช่วงเวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียน จะฝึกซ้อมที่สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมืองสุรินทร์ และในโอกาสนี้ช่วงระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2566 จะเป็นช่วงเวลาของการเก็บตัวนักกีฬาจึงใช้เวลาในการฝึกซ้อมกันที่สนามเฉลิมพระเกียรติ คลองหก จังหวัดปทุมธานี ภายหลังจากนั้นจึงเป็นช่วงของการเดินทางไปแข่งขันที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2567 ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม” ครูผู้ฝึกสอนกล่าว