ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นฯ(ภาษาญี่ปุ่น)

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 2. ประกาศขึ้นบัญชี ภาษาญี่ปุ่น 126 KB 34

ใส่ความเห็น