สพม.สุรินทร์ ย้ำจุดเน้น ปี 2567-2568 เสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติและแต่งตั้ง ดร. วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ให้คุณวุฒิผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.) และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สามท่อน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

โดยเช้าวันนี้ (26 มิถุนายน 2567) ได้รับเกียรติจาก ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้มอบเครื่องหมายวูดแบดจ์สามท่อนและแสดงความยินดีร่วมด้วยกับตำแหน่งบุคลากรทางการลูกเสือ “รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่” สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์

พร้อมกันนี้ ดร. วิเชียร วาพัดไทย จึงได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในพิธีต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2567 ที่ได้เข้ามาประเมินสภาพจริงและติดตามความต่อเนื่องของโครงการจากรายงานเอกสารสู่การลงมือปฏิบัติที่เป็นผลต่อผู้เรียนในการประเมิน 5 ด้าน ประกอบด้วย

  • ด้านการบริหาร
  • ด้านครูบุคลากร
  • ด้านการจัดกิจกรรมของลูกเสือ
  • ด้านประเดนสนทนาและตอบขอซกถมนสนทนาและตอบข้อซักถาม
  • ด้านกิจกรรมสาธิตและเยี่ยมชม

พร้อมรับชมการสาธิตการสวนสนาม ณ โดม 20 ปี วีรวัฒน์โยธิน ในโอกาสนี้ นางภาวิณี คงนุรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า “โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ มีวัตถุประสงค์ในการใช้กระบวนการทางลูกเสือเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึงสถานศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป ซึ่งโรงเรียนสามารถพัฒนาผู้เรียนโดยใช้วิถีลูกเสือนั่นเอง”

ขณะที่ ดร. วิเชียร วาพัดไทย กล่าวระบุว่า “สพม.สุรินทร์ มีความเชื่อมั่นในกระบวนการทางลูกเสือว่าจะสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนได้”