สพม.สุรินทร์ รับรายงานตัว “ครูผู้ช่วย” รอบ 7 (เพิ่มเติม)

เรื่องราวของการเข้ารับการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 7 (เพิ่มเติม) ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2566 และที่ขอใช้บัญชีจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ของ สพม.สุรินทร์

ดร. วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ในวันดังกล่าว พร้อมด้วยนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจาก ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ร่วมในการรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 7 (เพิ่มเติม) และที่ขอใช้บัญชีจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ของ สพม. สุรินทร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย

  • ครูมนตรี พงษ์เพรช
  • ครูพัชรพล ตาชูชาติ
  • ครูปรียนิตย์ พสุธันย์ธน
  • ครูมลถิญา ดาวเรือง
รอง ผอ. และผอ. กลุ่ม ร่วมแสดงความยินดี

ทั้งนี้  ครูผู้ช่วย ได้รับคำกล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับจากนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ “ชีวิตข้าราการ เป็นความใฝ่ฝัน ข้าราชการรุ่นนี้โชคดีมาก ๆ แต่สิ่งสำคัญเมื่อเราตั้งใจเข้ามาแล้ว ก็ต้องดูบทบาทหน้าที่ของเราให้ดีว่า บทบาทหน้าที่ของเราคืออะไร เรียนรู้หลักเกณฑ์และมาตรฐาน วิทยฐานะ เนื่องจากเรื่องของความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไป ทางด้านการเรียนการสอน การอยู่ในโรงเรียนหรืออยู่ในชุมชนเราต้องเรียนรู้จากสถานที่จริง และทุกวันนี้ สิ่งที่โรงเรียนอยากได้มาก ๆ ก็คือ 1) ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของเรา 2) เรื่องของจิตอาสา เมื่อเรามีความเป็นจิตอาสา เราก็จะเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน เป็นที่รักของผู้บริหาร และชุมชน เราไปเป็นครูก็ต้องดูแลอะไรหลาย ๆ อย่าง ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน เป็นรุ่นน้องก็ต้องเรียนรู้จากรุ่นพี่ที่เขาอยู่ก่อน” รอง ผอ.กล่าว ทั้งยังสอบถามเรื่องที่พักด้วยความห่วงใยและกล่าวให้กำลังใจแก่คุณครูทุกคน “ตอนนั้นเราดีใจ พ่อแม่ก็ดีใจ ถ้าเราตั้งใจทำงานไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุข งานชั้นเรียน งานครูที่ปรึกษา งานเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นกำลังใจและดีใจที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการ เราต้องรักษาสิ่งตรงนี้ให้ดีที่สุด”

ในขณะที่ ดร. วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ กล่าวทักทาย พูดคุยในรายละเอียดอย่างใส่ใจและให้กำลังใจ พร้อมทั้งขอบคุณโดยระบุว่า สพม.สุรินทร์ ยินดีต้อนรับในคราวนี้มีการเรียกรายงานตัวครูผู้ช่วยจำนวน 5 ราย แต่มีผู้มาแสดงตนพร้อมรายงานตัว จำนวน 4 รายและมีการสละสิทธิ์ 1 ราย ทั้งนี้ สพม.สุรินทร์ ใช้เวลาหลังจากนี้นับ 7 วัน จึงจะมีการเรียกรายตัวลำดับถัดไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และกล่าวว่าขอให้ทุกท่านมีความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการครู

และในช่วงท้าย นายเสนอ ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับ อีกทั้งได้ให้รายละเอียดในข้อมูลด้านงานบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับวาระในโอกาสนี้ด้วยเช่นกัน