แผนที่ตั้งและการเดินทางมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ที่อยู่: 197 หมู่ 20 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

หมายเลขโทรศัพท์: 044 069 660

หมายเลขโทรสาร: 044 069 660

อีเมล์ : saraban_spmsurin@secondary33.go.th

อีเมล์ฝ่ายประชาสัมพันธ์: nuanyok@secondary33.go.th

เว็บไซด์ https://www.secondarysurin.go.th https://www.secondarysurin.go.th/lorem-ipsum/

Youtube: spmsurinchannel

Facebook: ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

TikTok: สพม.สุรินทร์

QR CODE: แผนที่ Google Map

ลิงก์แผนที่ Google Map: https://www.google.co.th/maps/place/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์/@14.8738584,103.485424,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3119e3206d5bf8e9:0xee1e3e628586d92d!8m2!3d14.8738584!4d103.4879989!16s/g/1pzpjt0gy?hl=th&entry=ttu