ประชุมเชิงปฏิบัติการ สพม. สุรินทร์ (สัญจร) ครั้งที่ 3/2567 (เช้า)

(14 มิถุนายน 2567) ช่วงเช้าของการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สัญจร ครั้งที่ 3/2567 สพม. สุรินทร์

ผอ.ประกาศชัด 85 รร. ในสังกัด ปลอด 0 ร มส 100% สกัดปัญหาเด็กนักเรียนออกกลางคัน เตรียมรับ Thailand Zero Dropout ในปี 2570 นำพาเด็กนักเรียนสู่ศักยภาพผู้เรียน
ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และนายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดฯ เดินทางไปปฏิบัติราชการด้านงานประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ (สัญจร) ครั้งที่ 3/2567 ณ หอประชุมศรีสัมพันธ์ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 85 แห่งในสังกัดเข้าร่วมประชุม
โดยกิจกรรมเช้านี้ประกอบด้วย
– กิจกรรมการมอบเหรียญรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนการประกวดกิจกรรมและรางวัลให้กับสถานศึกษา
– กิจกรรมมอบโล่และเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565
– การมอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบอุบัติภัย อุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัดและเสียชีวิต ทั้งนี้ ครอบครัวเทศทอง โดยนายมนัด เทศทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา และนางสุพิชฌาย์ เทศทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้มอบเงินเข้ากองทุนเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ด้วย
– การประกาศเจตนารมณ์ สพม.สุรินทร์ และโรงเรียนในสังกัดปลอด 0 ร มส.
ภายหลังจากนั้นจึงเข้าสู่วาระของการประชุมฯ ซึ่งในช่วงท้ายของรายการได้มีการมอบเสื้อแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้บริหารเกษียณอายุราชการในปี 2567