สพม.สุรินทร์ พร้อมประกาศเป็นองค์กรบริการด้วยหน้าที่