“เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ” (วันที่สาม)

(11 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และนายสิรวิชญ์ แสนดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมในกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสุรินทร์ (เป็นวันที่สาม) ณ อาคารโดมการกีฬาแห่งประเทศไทย ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โดยกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการนำธงตราสัญลักษณ์จากแท่นธงและดำเนินการตามรูปขบวนเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ไปตามเส้นทางที่กำหนดรูปแบบ Hand to Hand ผ่านจุดรับ-ส่ง ธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 8 จุด ไปยังพื้นที่ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หรือตามเส้นทางหลวง หมายเลข 226 รวมระยะทาง 16.00 กิโลเมตร

ใส่ความเห็น