กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ (วันที่สอง)

(10 มิถุนายน 2567) เวลา 17.00 น. ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (กิจกรรมวันที่สอง) ณ อาคารโดมการกีฬาแห่งประเทศไทย ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางนุษย์นภา พิทยารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการชมนิทรรศการฯ โรงเรียนสิรินธร

ในการนี้ นางสาวขวัญนภา จารัตน์ และนางสาวสุชาดา สามาลย์ พนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมให้การต้อนรับนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียนสิรินธร

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์จากมณฑลทหารบกที่ 25, การแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และการแสดงจากโรงเรียนสังขะ ตลอดจนการนำเสนอภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยบรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมและรับชมนิทรรศการตลอดจนชมการแสดงอย่างคับคั่ง

ใส่ความเห็น