“เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ”

(9 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และนายสิรวิชญ์ แสนดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสุรินทร์ (เป็นวันแรก) ณ บริเวณพิธีส่งมอบ-รับมอบธงฯ ซึ่งจัดขึ้นบริเวณอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ และเป็นพื้นที่จุดเขตแดนรอยต่อจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์
Hand to Hand 28 จุดรับ-ส่ง
ทั้งนี้ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีนำคณะนำธงตราสัญลักษณ์จัดรูปขบวนกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ณ จุด Start และได้เคลื่อนไปตามเส้นทางรับ-ส่งมอบธงในรูปแบบ hand to hand 28 จุดรับ-ส่งยังเส้นทางที่กำหนดจนถึงบริเวณพิธี ณ อาคารโดมการกีฬาแห่งประเทศไทย ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตามเส้นทางหลวง หมายเลข 226 รวมระยะทาง 57.80 กิโลเมตร
กิจกรรมจัดขึ้น 3 วัน
กิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดให้มีขึ้นรวมระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2567 ซึ่งเมื่อผ่านวันแรกไปแล้ว ส่วนวันที่สองจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล ประกอบด้วยการแสดงรายการต่าง ๆ รวมถึงการรับชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมฉลอง 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดสุรินทร์ ส่วนในวันที่สาม จึงเริ่มกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ไปตามเส้นทางที่กำหนดรูปแบบ hand to hand อีกครั้งเพื่อผ่านจุดรับ-ส่ง ธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 8 จุด ไปยังพื้นที่ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เส้นทางหมายเลข 226 ระยะทาง 16 กิโลเมตร

ใส่ความเห็น