สพม. สุรินทร์ ร่วมโครงการ “ร้อยดวงใจชาวสุรินทร์”

(7 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยนางปวีณา กระเวนกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ตลอดจนข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีเททองนำฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพิธีพุทธาภิเษก ณ บริเวณลาน ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เช้านี้

โดยพิธีดังกล่าว ทางจังหวัดได้ใช้สโลแกนภายใต้ชื่อ “ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ชาวสุรินทร์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์สร้าง ร.5” โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเททองนำฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพิธีพุทธาภิเษกพระบรมรูปจำลอง และมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่าย และประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมในพิธี

อนึ่ง ในคำกล่าวรายงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ระบุว่า เพื่อให้การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางจังหวัดจึงได้จัดทำโครงการร้อยดวงใจชาวสุรินทร์ เพื่อร่วมจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ดังกล่าว และได้ปรับภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กกฎาคม 2567 ขึ้น

ทั้งนี้ ในวันที่ 12 กันยายน 2567 จังหวัดสุรินทร์ จะจัดเฉลิมฉลองพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ขึ้น ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสต่อไป

หมายเหตุ: จังหวัดสุรินทร์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในพระอริยบทประทับพระราชอาสน์ฉลองพระองค์จอมพลทหารบก หล่อด้วยโลหะผสม รวมด้วยผิวสีดำมันปู ความสูง 3.78 เมตร แท่นฐานสูง 2.56 เมตร ประดิษฐาน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (ที่มา: กำหนดการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5)

ใส่ความเห็น