นักเรียน-นักกีฬามัธยม จ.สุรินทร์ กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ทำดีด้วยหัวใจ”

นางสาวชานเทลล์ มอริตซ์เซ็ตต์ เตรียมเดินทางกลับจากการแข่งขันในประเทศเวียดนาม ภายหลังคว้าแชมป์ 2 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน วิ่ง 4X100 เมตร (หญิง) และรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง วิ่ง 100 เมตร (หญิง) เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2567 พร้อมจะขออนุญาตเข้าพบและขอบคุณ ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ที่ได้อวยพรและให้ขวัญกำลังใจในเข้าร่วมแข่งขันรายการกีฬาระหว่างนักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ หรือ “กีฬาโรงเรียนอาเซียน” จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศดังกล่าว

ทั้งนี้ มอริตซ์เซ็ตต์ และครูผู้ฝึกสอนนักกีฬา นางสาวธินัญชนก เพ่งเล็งดี จะเข้าร่วมรายการแข่งขันในกีฬาประเภทเดียวกันที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12-17 ของเดือนเดียวกันนี้ เป็นลำดับถัดไป

จากการที่ มอริตซ์เซ็ตต์ เป็นทั้งนักเรียนและนักกีฬา ที่ทุ่มเททั้งกายและใจในการฝึกซ้อมจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและจังหวัดสุรินทร์ และยังเคยได้รับคำอวยพรจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ในการชี้แนะและเป็นกำลังใจตลอดจนได้ให้ข้อคิดในการเรียนและการทำกิจกรรมไปพร้อมกันทั้งสองอย่างนั้นจะต้องมีความเข้มแข็งและอดทน รู้จักแบ่งเวลาให้สามารถประสบความสำเร็จทั้งเรื่องของการเรียนและกีฬาไปพร้อม ๆ กัน เพราะการเรียนรู้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

อีกทั้ง มอริตซ์เซ็ตต์ ยังเป็นตัวอย่างที่ดีของโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1 ใน 85 โรงเรียนสังกัด สพม.สุรินทร์ ที่มีการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 อีกด้วย

หมายเหตุ: นางสาวชานเทลล์ มอริตซ์เซ็ตต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้เป็นตัวแทนนักกีฬานักเรียนประเภทกีฬากรีฑาจากจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ หรือ “กีฬาโรงเรียนอาเซียน”

ใส่ความเห็น