เฝ้าระวังความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยที่เกิดจากวาตภัย

สพม. สุรินทร์ แนะเฝ้าระวังความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยที่เกิดจากวาตภัย ตามแนวทาง 7 มาตรการ สพฐ. กำหนดการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฤดูเปลี่ยนผ่าน

เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ด้วยความห่วงใยและเฝ้าระวังความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการ ผนวกกับเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดร่างและจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยและบริหารความสุข

จังหวัดสุรินทร์ จะมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ระหว่างวันที่ 2-8 มิถุนายน 2567 และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80% ของพื้นที่ ตลอดจนมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณตอนบนของภาคในช่วงระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2567 (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) www.tmd.go.th

7 มาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก สพม.สุรินทร์

โรงเรียนติดตามการแจ้งเตือน ความเสี่ยงจากเหตุการณ์วาตภัย ฝน พายุจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเตรียมแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ สพฐ. ได้กำหนดการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูเปลี่ยนผ่าน

1. ติดตาม รู้ทัน การแจ้งเตือนภัย

2. มีแผนเผชิญเหตุ สื่อสารระหว่างหน่วยงานเครือข่ายฉับไว

3. มีการแจ้งเตือนสถานศึกษาทุกแห่ง รวมถึงนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. ทำการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ที่อยู่ใกล้อาคารเรียน เพื่อป้องกันการหักโค่นล้ม

5. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

6. เตรียมรับมือในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

7. รายงานผลกระทบเหตุวาตภัยให้ต้นสังกัดทราบทันที

หรือศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพม.สุรินทร์ 02 123 8789

ใส่ความเห็น