วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันฯ และงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39