ร่วมโครงการ “สภากาแฟ” จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนธันวาคม 2566 ณ เรือนจำชั่วคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจำกลางสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์